Aclas Gillesdansträffar
Vi tar upp företrädesvis nya danser men även gamla som kanske kommit lite i skymundan och blandar gammalt beprövat!

Se här vad vi dansat: 
Hösten 2009 i Oskarshamn
Våren 2010 
Hösten 2010 i Oskarshamn
Våren 2011
i Oskarshamn och Mönsterås
Hösten 2011 i Blomstermåla och Oskarshamn
Våren 2012 i Blomstermåla
Sommardanserträffar 2012
Mönsterås godsmagasin  den 10 juni och 17 juni 2012
Våren 2013 Scoutgården Oskarshamn
Våren 2016 Scoutgården Oskarshamn
Hösten 2016 Scoutgården Oskarshamn
Våren 2017 Scoutgården Oskarshamn

Aclas andra dansarrangemamang 

 

Hösten gillesdanskurs börjar
 18 sep kl 19
Info och anmälan här!

Program kommer...