Aclas Gillesdansträffar
Vi tar upp företrädesvis nya danser men även gamla som kanske kommit lite i skymundan och blandar gammalt beprövat!

Se här vad vi dansat: 
Hösten 2009 i Oskarshamn
Våren 2010 
Hösten 2010 i Oskarshamn
Våren 2011
i Oskarshamn och Mönsterås
Hösten 2011 i Blomstermåla och Oskarshamn
Våren 2012 i Blomstermåla
Sommardanserträffar 2012
Mönsterås godsmagasin  den 10 juni och 17 juni 2012
Våren 2013 Scoutgården Oskarshamn
Våren 2016 Scoutgården Oskarshamn
Hösten 2016 Scoutgården Oskarshamn
Våren 2017 Scoutgården Oskarshamn
Hösten 2017 Scoutgården Oskarshamn
Våren 2018 Scoutgården Oskarshamn


Aclas andra dansarrangemamang


Preliminärt program den 22 okt
Reservation för ändringar
Fetmarkerade läres ut

 
Kommer på fredag
 
 
Se här vad vi dansade förra gången
 
Statistik här höst 2018