08-SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis eller modern
Koreografi Sonja och Börje Högberg, Råtödansarna, Stockholm
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, varsoviennefattning
Steg Schottissteg med hopp, gångsteg, snoasteg, sidsteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, dam med ryggen i dansriktningenTur 1 Takt 1-2
Ett schottissteg snett inåt-framåt i dansriktningen (damen bakåt)
Ett schottissteg snett utåt-framåt i dansriktningen (damen bakåt)

Takt 3-4
Enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg, två varv medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 5-6
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 7-8
Ingen fattning, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig ("parisersnurr", kavaljer motsols, dam medsols)

 

Tur 2 Takt 9-10
Varsoviennefattning, vända i dansriktningen
Kavaljer: Två korta schottissteg i dansriktningen
Dam: Ett schottissteg snett inåt-framåt i dansriktningen + ett schottissteg snett utåt-framåt i dansriktningen

Takt 11-12
Enkel handfattning (höger i höger), vända i dansriktningen
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv motsols runt under kavaljers högra arm

Takt 13
Enkel handfattning (höger i höger), vända i dansriktningen
Kavaljer: Två gångsteg ett varv motsols runt under damens högra arm
Dam: Två gångsteg i dansriktningen

Takt 14-16
Valsfattning, omdansning medsols, sex snoasteg (tre varv)

 

Tur 3 Takt 17-20
Valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - framför - sida - framför + två gångsteg inåt, mot ringens mitt (kavaljeren bakåt) och två gångsteg utåt, från ringens mitt (damen bakåt)

Takt 21-22
Enkel handfattning ( kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg, två varv medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 23-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Tur 4 Takt 25-26
Valsfattning, vända i dansriktningen, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 27-28
Enkel  handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg, två varv medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 29-31
Valsfattning, omdansning medsols, sex snoasteg (tre varv)

Takt 32
Enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Två gångsteg, ett varv motsols runt under damens högra arm
Dam: Två gångsteg i dansriktningen

Dansen börjar om