1 STEP 2 (ETT STEG TILL)

 

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik Christina Lundqvist och Silva Musica. One Step av Aanon Egeland från Norge
Koreografi Monica Skogman och Conney Åcerclinth
Fattningar Midjefattning, hög polskefattning, tät fattning
Steg Schottissteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning

 

Intro. Två schottissteg
Åtta snoasteg runt medsols
Fyra gångsteg i dansriktningen
Upprepa eller vänta över åtta takter i börja på "introt."

 

Tur 1 En parisersnurr på fyra steg i dansriktningen
En parisersnurr på fyra steg mot dansriktningen
Två fotombytessteg runt medsols
Två snoasteg runt medsols som följs av ...
Tre snoasteg runt medsols ... (omdansningen blir alltså 1-2,1-2-3. Som i Kalhäll)
Varvid paren byter plats och således är dam på insida och kavaljer på utsida

Upprepa tur 1 från början med dam på insidan och byt tillbaka

Upprepa hela tur 1

 

Tur 2 Två schottissteg i dansriktningen
Fyra snoasteg runt medsols
Upprepas tre gånger till

 

Tur 1 Upprepa tur 1 en gång igenom

 

Tur 3 Med tät fattning dansas runt, vridning medsols
Två snoasteg runt
Ett fotombytessteg (polkasteg) runt
Två snoasteg
Ett fotombyte runt
Upprepa tills musiken är slut


Dansen tillkom sommaren 1999 och justerades vid träning i Möre Motells lokaler 2000 05 24

Beskrivningen är en exakt avskrift från Conneys egen beskrivning/TB