Acla-Mixen

Danstyp

 Polka och modernt

Ursprungsland

 Sverige

Musik

 Vilken härlig dag med Ewa Roos Video

Koreografi

 Lars-Åke Larsson. E-post: vtommarp@hotmail.com Maj 2006

Fattningar

 Enkel handfattning, dubbel handfattning, hambofattning.

Steg

 Polkasteg, gångsteg, springsteg, tresteg

Utgångsställning

 Parvis i öppen ring med enkel handfattning
 

Tur 1

Takt 1-4
Ett polkasteg-två gångsteg-ett polkasteg-två gångsteg rakt i dansriktingen,
hambofattning, två polkasteg runt medsols följt av en "parisersväng" på fyra steg.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur 2

 

Takt 9-12
Enkel handfattning- två långsamma gångsteg,
vänd mot varandra ett kvarts varv,
dubbel handfattning- fyra sidsteg enligt mönster: sida bakom sida framför,
vänd tillbaka framåt ett kvarts varv,
enkel handfattning- två långsamma gångsteg,
vänd ett kvarts varv så att ni får ryggarna mot varandra,
ingen fattning- 
fyra sidsteg enligt mönster: framför sida bakom sida i dansriktingen.

Takt 13-16
Vänd ett kvarts varv så att ni får ansiktet i dansriktingen,
enkel handfattning- två långsamma gångsteg,
hambofattning- fyra snabba springsteg två varv runt medsols,
damen med ryggen i dansriktingen, två långsamma gångsteg (dam backar)
fyra snabba springsteg ett varv runt motsols,.

Tur 3

 

Takt 17-24
Hambofattning, damen med ryggen i dansriktingen,
två långsamma gångsteg (dam backar) och två tresteg ett varv runt motsols,
två långsamma gångsteg (dam backar) och två tresteg ett varv runt medsols.
två långsamma gångsteg (dam backar) och fyra snabba springsteg ett varv runt motsols.
 

 

  Upprepa tur 2 och 3 men utelämna springstegen i takt 24!
 

 

  Upprepa tur 1
 

 

  Upprepa tur 2 och 3
 

Avslutning

  Under tiden musiken tonas ner: dansa två långsamma gångsteg och sida bakom sida framför växelvis.