ÅKULLAMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Lugn mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, valsfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, frykdalssteg, springsteg, tresteg, hambosteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningSkånsk mazurka Takt 1-2
Två dalsteg

Takt 3-4
Två frykdalssteg runt, två varv, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-6
Två frykdalssteg i dansriktningen

Takt 7-8
Enkel midjefattning, sex springsteg runt medsols (kavaljer framlänges, dam baklänges)

Isländsk mazurka Takt 9-10
Enkel handfattning, kavaljer vänster hand, dam höger hand, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Två dalsteg

Takt 11-12
Kavaljer: Två frykdalssteg i dansriktningen
Dam: Två frykdalssteg, två varv runt medsols, under kavaljers vänstra arm

Takt 13-14
Valsfattning, två frykdalssteg i dansriktningen

Takt 15-16
Omdansning motsols med sex springsteg

Hambo Takt 17-24
Vanlig hambo

Vals Takt 25-32
Vals motsols

Dansen börjar om


Dansen nedtecknad så som den dansas i Urshults Bygdegille hösten 1992
Ytterligare en variant, med små skillnader, av denna dans finns

Dansen mycket snarlik Ume-mazurka.