ALFA-DANSEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik "Nei så tjukk du har blitt", från Ole Ivars Gull
Koreografi Alf Andersson, Grums Variationsdansare 2003 01 21
Fattningar Enkel handfattning, sluten fattning, schottisfattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, sluten fattning


Tur 1
(16 takter)

Tre fotombytessteg runt motsols (avig polka) och vändning upp på det fjärde fotombytessteget
Omdansning med sluten fattning, åtta snoasteg medsols

Upprepas 1 gång

 

Mellanstick
(4 takter)
  Kavaljer: Fyra fotombytessteg drivande i dansriktningen motsols runt i två parisersnurrar
Dam: Fyra fotombytessteg drivande i dansriktningen medsols runt i två parisersnurrar

 

 
Tur 2
(17 takter)
  Fyra vanliga schottisomgångar, men på fjärde omdansningen så dansas sex snoasteg

 

 
Avslutning
(4 takter)
  Enkel handfattning, två fotombytessteg samt fyra gångsteg i dansriktningen
Komplimang mot varandra på sista gångsteget

 

 
    Till originalmusiken dansas turerna enligt följande:
1 - M - 2 - 1 - M - 2 - 1 - M - 2 - 1 - M - A

 

 
Webmasters anmärkning   Dansen inskriven såsom jag fått den tillsänd av koreografen. Endast takterna är tillagda. Dansen innehåller totalt 135 takter och följer således inte den vanliga indelningen. Torde vara svårt att hitta annan musik som passar förutom originalmusiken/ TB