ÄLPLER SCHOTTIS

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Schweiz
Musik Älpler Schottis av May-Britt Björklund
Koreografi
Fattningar Valsfattning, höger i höger
Steg Gångsteg, sidsteg, växelsteg, galoppsteg, klack och tå
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt
       
A
"Uebarträtter"
Takt 1-2
Valsfattning, sidsteg med tåstöd i och mot dansriktningen (kavaljer börjar med vänster och dam med höger)

Takt 3-4
Med fyra steg, parvis, ett varv runt medsols

Takt 5-8
Händerna i sidan, runt var för sig. Kavaljer dansar ett varv motsols runt, dam medsols runt på ett växelsteg och ett gångsteg.
Ett växelsteg åt sidan i dansriktningen vända mot varandra, tillbaka runt (kavaljer medsols och dam motsols) på tre gångsteg

Takt 9-12
Som takt 1-4 ovan

Takt 13-16
Valsfattning, två varv runt medsols på växelsteg - gångsteg - växelsteg - gångsteg varefter kavaljer går två gångsteg framåt i dansriktningen och för dam ytterligare ett varv medsols runt under sin vänstra arm (kavaljer börjar med vänster, dam börjar med höger)
 
B
"Maitli - Tr'lli"
Takt 1-2
Höger hand i höger. Mot mitten: Sida - ihop - sida - hopp och sväng upp yttre foten i kors framför inre

Takt 3-4
Som takt 1-2 men utåt

Takt 5-8
På växelsteg - gångsteg - växelsteg - gångsteg - gångsteg - gångsteg går kavaljer framåt i dansriktningen och för dam runt godtyckligt antal varv (lämpligen tre varv) (Kavaljer börjar på vänster fot, dam på höger)
 
C
"Hackschottis"
Takt 1-2
Valsfattning, klack och tå samt växelsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Mot dansriktningen med två galoppsteg, ett sidsteg och hopp ihop med fötterna

Takt 5-6
Parvis runt medsols på ett växelsteg och två gångsteg (kavaljer börjar med vänster och dam med höger)

Takt 7-8
Händerna i sidan, runt var för sig på ett växelsteg och två gångsteg. Kavaljer dansar medsols runt och dam motsols runt
 
Dansföljd: AA - BB - CCCC - AA - BB - CCCC

 

Inskriven så som jag fått den mig tillsänd / TB