AMERIKANSK HAMBO FRÅN SKAFTÖLANDET

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, vid omdansning, se nedan.
Steg Dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

Fattning vid omdansningen: Kavaljerens vänstra hand i damens vänstra hand mellan sig samt den högra handen vid midjan för båda.Takt 1-2
Med början på ytterfot dansar båda två dalsteg framåt

Takt 3
Ett tresteg framåt

Takt 4-7
Fyra vanliga hamboomdansningar, fattning se ovan

Takt 8
Damen svänger under kavaljerens vänstra arm medsols på tre steg. Kavaljer tre steg på stället. På sista taktdelen skiftar kavaljer hand från vänster till höger så att kavaljer nu håller höger hand i damens vänstra.

Takt 9
Dam dansar på tre steg motsols under kavaljers högra arm samtidigt som hon förflyttar sig till höger om kavaljer i en sväng bakom. Kavaljer förflyttar sig lite åt sidan för att underlätt damens rörelse. Kavaljer byter till vänster hand och gör samtidigt som damen tre steg.

Takt 10
Damen fortsätter motsols ett varv under kavaljers vänstra arm på ett nytt tresteg. Kavaljer dansar tre steg.

Takt 11
Damen dansar tresteg framför kavaljer ett varv under kavaljers vänstra arm. Kavaljer dansar tresteg på stället. På sista taktdelen tar paret fattning för omdansning

Takt 12-15
Omdansning på hambosteg se ovan

Takt 16
Upplösning på tre steg.