AMERIKANSK VARSOVIENNE

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning, valsfattning
Steg Springsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, varsoviennefattningTur 1 A Takt 1-4
Kavaljer och dam för vänster fot i kors över den högra, sätter vänster fot rakt framför den högra, flyttar över tyngdpunkten till vänster fot samt slutligen tillbaka tyngdpunkten till höger fot.

Samma steg upprepas en gång

Kavaljer och dam för återigen vänster fot i kors över den högra. Omedelbart därefter tre springsteg framåt, vänster - höger - vänster.
På sista takten sättes högra benet med sträckt vrist och tå i golvet snett utåt höger.

Takt 5-8
Samma steg upprepas nu med höger fot i kors över den vänstra. Springstegen blir nu höger - vänster - höger och vänster tå sättes i golvet snett utåt vänster.

Tur 1 B Takt 9-16
Paren korsar vänster fot över höger, omedelbart därefter tre springsteg, vänster - höger - vänster och höger tå i golvet snett utåt höger.
Därpå korsas höger fot över den vänstra, tre springsteg höger - vänster - höger och vänster tå i golvet snett utåt vänster.

Upprepas en gång

Tur 1 C Takt 17-32
Med valsfattning dansar paren vals till reprisens slut.

Dansen visad av Ann-Marie o Eric Meyer, Schottisjiggarna Västerås, på Råtödansen 1992 04 12