ON THE CAROUSEL eller KARUSELLVALSEN eller AMERIKANSK FAMILJEVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland USA
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg, dalsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända inåt ringens mittTur 1 Takt 1-4
Ett valssteg inåt ringens mitt, ett valssteg utåt från ringens mitt (tillbaka)
Dam: Två valssteg, ett varv medsols runt i dansriktningen framför kavaljer till höger och förbi till ringfattning igen (som i familjevals)
Kavaljer: Ett valssteg något bakåt (för att lämna plats åt damen), ett valssteg något framåt (tillbaka till plats), tag ringfattning igen

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-12
Ett valssteg inåt ringens mitt, ett valssteg utåt från ringens mitt (tillbaka)
Kavaljer: Två valssteg, ett varv motsols runt mot dansriktningen framför damen till vänster och förbi till ringfattning igen
Dam: Ett valssteg något bakåt (för att lämna plats åt kavaljeren), ett valssteg något framåt (tillbaka till plats), tag ringfattning igen

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Tur 3 Takt 17-20
Ett valssteg inåt ringens mitt, ett valssteg utåt från ringens mitt (tillbaka)
Kavaljer: Två valssteg, ett varv motsols runt, mot dansriktningen bakom (i ytterringen) damen till vänster och förbi till ringfattning igen
Dam: Två valssteg, ett varv medsols runt, i dansriktningen framför (i innerringen) kavaljer till höger och förbi till ringfattning igen

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20 men avsluta med att vända mot varandra (med den nya partnern) och tag dubbel handfattning

Tur 4 Takt 35-32
Dubbel handfattning, dam med ryggen i dansriktningen
Två dalsteg (kavaljer vänster - höger, dam höger - vänster)
Två sidsteg mot ringens mitt
Två dalsteg (kavaljer höger - vänster, dam vänster - höger)
Enkel handfattning (kavaljers höger, dams vänster)
Kavaljer: Ett sidsteg utåt från ringens mitt och på sista takten, ut till ny ringfattning
Dam: Ett sidsteg utåt från ringens mitt, ett valssteg motsols runt under kavaljers högra arm och ut till ny ringfattning

Dansen börjar om