ANDYMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn mazurka
Koreografi Ruth Svensson
Fattningar Mazurkafattning, enkel midjefattning, valsfattning
Steg Mazurkasteg, springsteg, tådopp, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, mazurkafattning


Dansen rör sig hela tiden i dansriktningen

Tur 1 Takt 1-4
Omdansning medsols, fyra mazurkasteg (två varv "rättvänt")

Takt 5
Enkel midjefattning, två små springsteg + ett tådopp

Takt 6-8
Upprepa takt 5 tre gånger (börja på ytterfot alla gångerna)

 

Tur 2 Takt 9-12
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv "rättvänt")

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning motsols, fyra valssteg (två varv "avigt")

 

Tur 3 Takt 17-20
Mazurkafattning, omdansning motsols, fyra mazurkasteg (två varv "avigt")

Takt 21-24
Upprepa takt 5-8

 

Tur 4 Takt 25-28
Valsfattning, omdansning motsols, fyra valssteg (två varv "avigt")

Takt 29-32
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv "rättvänt")


Dansen om från början


Dansen har tillkommit efter ett önskemål av Ulla Backman som, på en istruktörsträff 1998, efterlyste en mazurkavariant som innehåller "riktiga" mazurkasteg. Här förekommer dom både avigt och rätt.
Ruth Svensson