ANJANPELLON JENKKA

Danstyp Schottis 
Ursprungsland Finland
Musik Anjanpellon jenkka
Koreografi Helvi Jukarainen
Fattningar Ringfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning, dubbel midjefattning, valsfattning
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, kavaljererna i ytterring med ansiktet mot ringens mitt, damerna i innerring med ryggen mot ringens mitt

 

Tur 1 A
Takt 1-2
Två schottissteg mot dansriktningen (kavaljer börjar med vänster fot, dam börjar med höger fot)

Takt 3-4
Släpp "grannens" händer och dansa med egen partner fyra hoppsteg ett varv medsols runt. Lediga händer hålles i en vacker båge.

Takt 5-16
Upprepa takt 1-4 tre gånger
 

Tur 1 B Takt 17-20
Ingen fattning,
Kavaljer: Två schottissteg mot ringens mitt, vänd ett halvt varv medsols på två hoppsteg, klappa i egna händer  tre gånger samt stampar samtidigt tre gånger lätt i golvet.

Takt 21-22
Kavaljer: Två schottissteg utåt, tillbaka till sin dam
 
Dam: Under takterna 17-22 står damen med ryggen mot ringens mitt och inväntar sin kavaljer

Takt 23-24
Dubbel handfattning, fyra hoppsteg ett varv motsols runt

Takt 25-28
Ingen fattning,
Dam: Två schottissteg mot ringens mitt, vänd ett halvt varv motsols på två hoppsteg, klappa i egna händer  tre gånger samt stampar samtidigt tre gånger lätt i golvet.

Takt 29-30
Dam: Två schottissteg utåt, tillbaka till sin kavaljer

Kavaljer: Under takterna 25-30 står kavaljeren med ryggen mot ringens mitt och inväntar sin dam

Takt 31-32
Dubbel handfattning, fyra hoppsteg ett varv medsols runt


Tur 2 A
Takt 33-34
Parvis mot varandra med enkel handfattning (kavaljer i innerring med ryggen mot ringens mitt) Fyra hoppsteg, två varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols. Ge lite "skjuts" och släpp handfattningen vid första varvs början samt tag handfattning igen och upprepa vid andra varvets början) 

Takt 35-36
Valsfattning, kavaljer i innerring, fyra sidasteg i dansriktningen

Takt 37-48
Upprepa takt 33-36 tre gånger

 

Tur 2 B Takt 49-56
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, sexton "låga" hoppsteg

 

Beskrivningen är översatt till svenska från boken "Tanssikontti" som är Helvi Jukarainens collection av koreografi