ANNA-MOSTERS VALS

 

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik SäbyDraget
Koreografi Ulla Gustafsson
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg, släpsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning

 

Tur 1 Takt 1-8
Fyra valssteg runt, två släpsteg i dansriktningen, två släpsteg mot dansriktningen

 

Tur 2 Takt 9-16
Fyra valssteg runt, kavaljer snurrar fyra valssteg motsols under dams högra arm, (kavaljers vänster), samtidigt dansar dam vals med små steg i en halvcirkel framför kavaljer

 

Tur 3 Takt 17-24
Fyra valssteg runt, två valssteg motsols, parisersväng på två valssteg i dansriktningen

 

Tur 4 Takt 25-32
Ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra, två valssteg i dansriktningen (dam backar och kavaljer framåt), två valssteg tillsammans runt medsols och avsluta med två valssteg där dam snurrar under kavaljers arm


Dansen börjar om

Dansen kan dansas som bytesdans.
Byte sker i tur 4, där dam snurrar under kavaljers arm.

 

Beskrivningen daterad Ulla och Lars gustafsson, Västerås 99-11-30
Beskrivningen är en exakt avskrift av Ullas egen beskrivning med tillägg av takter/TB.