ÄPPELBON

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Åh, vad jag älskade dig just då, Lotta Engbergs
Koreografi Anders Petersson, Molkom
Fattningar Se varje tur
Steg Se varje tur
Utgångsställning Parvis i öppen ring, hand i hand (ej enkel handfattning)
       
Tur 1
(8+8 takter)
Två schottissteg fram, hand i hand
Släpp händerna och dansa ett schottissteg runt från varandra
Ett schottissteg fram, hand i hand
Omdans med valsfattning, två snoa, två polka och två snoa

Tur 1 upprepas en gång

 

Tur 2 A
(8 takter)
Enkel handfattning med ytterhänderna
Ett schottissteg fram
Kavaljer dansar på ett schottissteg ett halvt varv motsols under sin egen vänstra hand och damens högra hand, fram till framförvarande dam som möter med sin vänstra hand till kavaljers högra hand. Kavaljer fortsätter att snurra ett halvt varv motsols på ett schottissteg.
Ett schottissteg fram hand i hand med den nya damen
Dam dansar ett schottissteg fram, skickar iväg sin egen kavaljer med ett schottissteg på stället, möter den nya kavaljeren med ett schottissteg och dansar ett schottissteg framåt med den nya kavaljeren.
OBS. När kavaljer möter den nya damen ska det bildas en inåtvänd ring.
Omdans med den nya partnern lika som Tur 1

 

Tur 2 B
(8 takter)
Lika som i Tur 2 A, men nu ska damerna byta på samma sätt som kavaljererna gjorde i Tur 2 A. Efter bytet ska kavaljer och dam vara tillbaka där dansen började.
Damen snurrar medsols.
OBS. När damen möter den nya kavaljeren ska det bildas en utåtvänd ring.
Omdans med egen partner lika som i Tur 1.

 

Mellanspel
(4 takter)
Omdans lika som Tur 1. Två snoa, två polka och två snoa

 

Avslutning
(7 takter)
Hand i hand, två schottissteg fram, omdans lika som i Tur 1, två snoa, två polka och två snoa. Stanna med sidan i dansriktningen och gunga framåt och bakåt en gång.

 

Dansordning Tur 1 - två gånger
Tur 2 A + 2 B - en gång
Mellanspel - en gång
Tur 1 - två gånger
Tur 2 A + 2 B - en gång
Tur 1 - en gång (obs)
Tur 2 A + 2 B - en gång
Avslutning

 

Inskriven som jag fått den från koreografen / TB