ARMKROKEN

Danstyp
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, armkrok, polkafattning, valsfattning
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen

 

Med enkel handfattning vända i dansriktningen göres ett stamp snett emot varandra med ytterfot på första takten.
På andra takten göres ett stamp snett ifrån varandra med innerfot.
Vänster armkrok och sex springsteg runt på stället motsols tillbaka till plats.
Med polkafattning - två mazurkaomdansningar medsols (= två takter).
Kavaljer tar med sin vänstra hand i dams högra och gör sex små springsteg medans dam springer sex steg medsols under arm.
Mazurkaomdansning i åtta takter
*** Med valsfattning går kavaljer ett vägningssteg bakåt mot ringens mitt med vänster fot (= en takt) dam följer efter på höger fot.
Ett valssteg utåt (bakåt för dam) och resten valsomdansning till reprisens slut.
Upprepas från ***

Dansen börjar om från början

Lycka till önskar
Rune o Birgitta Sunvisson, Hallsberg

Beskrivningen är en exakt avskrift från en handskriven papperskopia daterad Februari -01 / TB