ÅTTAMANNADANS FRÅN ÖDSMÅL

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, dubbel handfattning, arm i arm
Steg Springsteg med hopp (Tre små springsteg och ett hopp på foten som är i golvet på tredje steget) (Samma steg i hela dansen)
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning

 

Tur 1 Takt 1-8
Åtta steg enligt ovan mot dansriktningen (medsols)

Takt 9-16
Åtta steg enligt ovan i dansriktningen (motsols)

 

Tur 2 Takt 17-20
Dubbel handfattning, omdansning medsols, fyra steg enligt ovan (två varv)

Kavaljeren förflyttar sig i dansriktningen, damen förflyttar sig mot dansriktningen, till nästa (andra) dam respektive kavaljer, och dansar...

Takt 21-24
Dubbel handfattning, omdansning motsols, fyra steg enligt ovan, (två varv)

Kavaljeren förflyttar sig i dansriktningen, damen förflyttar sig mot dansriktningen, till nästa (tredje) dam respektive kavaljer, och dansar...

Takt 25-28
Dubbel handfattning, omdansning medsols, fyra steg enligt ovan (två varv)

Kavaljeren förflyttar sig i dansriktningen, damen förflyttar sig mot dansriktningen, till nästa (fjärde) dam respektive kavaljer, och dansar...

Takt 29-32
Dubbel handfattning, omdansning motsols, fyra steg enligt ovan, (två varv)

 

Tur 3 Kavaljeren, som efter sista omdansningen är på utsidan av ringen, bjuder sin dam höger arm och paren dansar...

Takt 33-40
Arm i arm efter varandra, åtta steg enligt ovan, mot dansriktningen

Paren vänder ett halvt varv medsols och dansar...

Takt 41-48
Arm i arm efter varandra, åtta steg enligt ovan, i dansriktningen

 

Tur 4 Takt 49-64
Samma som tur 1

Dansen upprepas ej