AuktionsSchottis.

Auktionsvisa med Peps Persson.

Fattningar: Midje-, Hög polske.
Tur 1.
Uppspel 2 takter.
4 Schottissteg från/mot från/mot med enkel HF.
8 Snoa runt medsols.
Upprepa Tur 1.

Tur 2.
2 Gångsteg i DR med midjefattning.
4 Snoa runt medsols.
3 Snabba snoa 1-2-3 (som i Schottis fr Kalhäll...ni byter sida)
2 Gångsteg i DR med midjefattning
4 Snoa runt medsols
3 Snabba steg runt 1-2-3 (som i Schottis fr Kalhäll...ni byter tillbaka.
Upprepa Tur 2

Mellanstick med 2 gångsteg.

Tur 3.
4 Gångsteg med enkel HF i DR, vänder och
4 Gångsteg med rygg i DR.
2 Schottissteg runt varandra till vänster om (ganska snabbt).
4 Snoa runt medsols.
Upprepa Tur 3.

Tur 1...1 gång.

Tur 2...2 ggr.

Mellanstick på 2 gångsteg.

Tur 3...2 ggr.

Tur 2...2 ggr.

Tur 4.
2 Schottissteg i DR.
4 Snoa runt medsols.

Upprepa Tur 4...1 gång.

Tur 2....1 gång.

Mellanstick på 2 Gångsteg.

Tur 1...1 gång.

Tur 2...1 gång.

Tur 4...2 ggr.

Conney Åcerclinth 1999
Epost: till Conney