AV LÄNGTAN TILL DEJ

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Av längtan till dej, Jan Krantz (Åsa Jinder, text)
Koreografi Lydia Larsson och Åke Rickardsson, Kultisgänget, Örebro
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, polskefattning
Steg Valssteg, bayousteg
Utgångsställning

Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt.Tur 1

Dubbel handfattning
Valssteg mot varandra, valssteg från varandra
Dam dansar under kavaljers vänstra arm på två valssteg i dansriktningen.
Kavaljer dansar framåt på två valssteg
Dubbel handfattning
Valssteg mot varandra, valssteg från varandra
Kavaljer dansar under dams högra arm på två valssteg i dansriktningen.
Dam dansar framåt på två valssteg

 

Tur 2  

Dubbel handfattning
Ett Bayousteg i dansriktningen
Ett Bayousteg mot dansriktningen
Släpp främre händerna, vänd runt på två valssteg
rygg mot rygg med dubbel handfattning i dansriktningen

Turen upprepas en gång

 

 
Tur 3  

Enkel handfattning
Valssteg från varandra, mot varandra
Två valssteg rakt fram i dansriktningen
Fyra valssteg runt med polskefattning

Turen upprepas en gång

 

 
Tur 4
(mellanspel)
 

Fyra valssteg motsols, fyra valssteg medsols
På åttonde valssteget från varandra med dubbel handfattning

Tur 1, Tur 2, Tur 3 samt Tur 4 (mellanspel) upprepas      

Tur 1, Tur 2, Tur 3 upprepas

 

 
Avslutning  

Fyra valssteg motsols, fyra valssteg medsols,
fyra valssteg motsols och fyra valssteg medsols

 

 
    Inskriven sås som jag fått den tillsänd av koreograferna / TB