AZALEA FOXTROT

 
Danstyp Foxtrot
Ursprungsland England
Musik 4/4 takt, tempo 32
Koreografi Jacqueline Jay (Ballroom-originalet). Här förenklat för gammaldans
Fattningar Valsfattning
Steg Gångsteg, stoppsteg
Utgångsställning Parvis med valsfattning. Kavaljeren med front i dansriktningen

OBS! Kavaljeren börjar med höger och dam med vänster fot

       
Tur 1
Slinger
Takt 1
Tre steg i dansriktningen. Tredje steget, ett stoppsteg, tas utanför höger sida av partner (höger höft mot höger höft) SQQ

Takt 2
Ett steg mot dansriktningen, ett åt sidan utåt och ett stoppsteg i dansriktningen utanför vänstra sidan av partner (vänster höft mot vänster höft) SQQ

Takt 3
Ett steg mot dansriktningen, ett åt sidan inåt och ett tredje i dansriktningen utanför partner, åter höger höft mot höger höft. SQQ

Takt 4
Med börjande vändning motsols, ett steg front mot front snett inåt i dansriktningen
Vändning till ett halvt varv: Kavaljer med höger sidsteg framför dam medan dam drar vänster fot intill höger. Front mot front ett steg i dansriktningen (kavaljer backar vänster, dam fram höger) SQQ

Takt 5
Ett steg till i dansriktningen (kavaljer backar höger, dam fram vänster), ett steg åt sidan utåt och ett stoppsteg mot dansriktningen utanför partner (höger höft mot höger höft) SQQ

Takt 6
Ett steg i dansriktningen (kavaljer backar vänster, dam fram höger), ett steg åt sidan inåt och ett stoppsteg mot dansriktningen utanför partner (vänster höft mot vänster höft) SQQ

Takt 7
Ett steg i dansriktningen (kavaljer höger bakåt, dam fram vänster) under vändning 1/4 varv motsols. Ett steg åt sidan i dansriktningen och ett steg utåt utvändig partner (höger höft mot höger höft) SQQ

Takt 8
Ett steg utåt, kavaljer fram på vänster, dam bakåt på höger in framför kavaljer, under vändning 1/4 varv medsols. Ett sidsteg utåt under vändning från varandra och samla fötterna i PP. Front snett mot mitten i dansriktningen. SQQ

Kommentar:   Är det inte plats att backa som beskrivet, kan man i stället försöka att fortsätta i dansriktningen utan stoppsteg.

 

Tur 2
Vändningar Vä - Hö
Takt 9
I PP ett steg snett inåt på innerfot (kavaljers höger, dams vänster) och kavaljer svänger dam upp framför sig. Två steg till i samma riktning, det sista utanför partner (höger höft mot höger höft) SQQ

Takt 10
Vändning motsols till PP snett utåt i dansriktningen. Med börjande vändning kavaljer ett vänstersteg fram och dam backar in framför honom. Dam vänder ett halvt varv genom att samla fötterna och litet steg på höger, kavaljer 3/4 varv på två steg åt sidan SQQ

Takt 11
Steg framåt på innerfot (kavaljers höger, dams vänster). Kavaljer svänger upp framför dam med ett sidsteg utåt och dam steg framåt mellan hans ben. Omdansningen medsols fortsätter med steg snett utåt (kavaljer backar höger, dam fram vänster) SQQ

Takt 12
Kavaljer vänstersteg bakåt, dam fram utanför kavaljer med höger fot (höger höft mot höger höft) och dam svänger ca ett halvt varv medsols på höger fot och kavaljer för sin höger fot till kryss framför den vänstra S. Båda åter i PP, front inåt.
Steg framåt (kavaljer höger, dam vänster) och kavaljer svänger damen in framför sig till front mot front S

Takt 13-14
Vändning ett halvt varv motsols på sex steg: Börja snett inåt mot dansriktningen (dam bakåt), steg åt sidan, kavaljer backar och dam fram på höger utanför kavaljer (ungefär i dansriktningen). Under fortsatt vändning backar kavaljer (höger fot) och dam fram på vänster fot till front mot front QQQQ
Steg åt sidan i dansriktningen och ett steg snett utåt, QQ
Ett stoppsteg (kavaljer vänster, dam höger) snett utåt, S

Takt 15
Tyngden tillbaka på höger fot för kavaljer och vänster för dam, Q
Under vändning medsols 3/4 varv tre korta steg (snoa) mot dansriktningen, kavaljer börjar med vänster snett bakåt, dam framåt med höger, QQQ

Takt 16
Front mot front, kavaljer vänd i dansriktningen. Två steg mot dansriktningen, kavaljer backar höger-vänster, dam fram vänster-höger. Andra steget är ett stoppsteg SS

Dansen går om från början

 

Förklaringar.
S Slow, långsamt: ett (glidande) steg som tar två taktslag
Q Quick, snabbt: ett steg som tar ett taktslag (vilket i slowfox inte blir särskilt snabbt)
PP Promenadposition: Öppen valsfattning, kavaljer höger höft mot dams vänster höft, front något mellan rakt mot och bredvid varandra.
Stoppsteg Steg med knäsvikt som bromsar upp rörelsen i en riktning, och genom att rätt knäet börjar dansen åt motsatta hållet.
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB