BACILLEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Jazzbacillen med Kjell Christers orkester
Koreografi Anders Petersson, Molkom.  Tel: 0553-413 58
Fattningar Schottisfattning, dubbel handfattning, midjefattning, valsfattning
Steg Schottissteg, sidsteg, tresteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning

 

Tur 1
 
Takt 1-8 Midjefattning och schottisfattning
Två schottissteg framåt, omdans med två schottissteg ett varv  runt
Upprepas
 
Tur 2
 
Takt 9-16 Dubbel handfattning
Stå mittemot varandra med sidan i dansriktningen.
Sidsteg. Sidan, bakom, sidan, framför, sidan långsamt steg ihop
Byt plats med tre steg, fjärde steget intill, damen går under kavaljers vänstra arm.
Upprepas på den nya platsen med vänster fot för damen och höger fot för kavaljer
Vid platsbytet går kavaljer under damens
högra arm
 
Tur 3 Takt 17-24 Valsfattning
Damen stannar med ryggen i dansriktningen, kavaljer mittemot.
Kavaljer går med början på vänster fot, damen på höger fot två steg i dansriktningen, dansar sedan ett tresteg och vrider sig ett halvt varv motsols runt.

Fortsätter sedan med två steg, kavaljer bakåt med höger fot damen framåt med vänster fot, dansar sedan ett tresteg och vrider sig ett halvt varv motsols runt.
Upprepas en gång till men sväng ett halvt varv medsols istället. Stanna med sidan i dansriktningen.
 
Tur 4 Takt 25-32 Dubbel handfattning och valsfattning
Dubbel handfattning, ett schottissteg framåt med sidan i dansriktningen, släpp främre händerna och vrid er ifrån varandra ett halvt varv, fortsätt med ett schottissteg rygg mot rygg i dansriktningen, släpp främre händerna och vrid ett halvt varv så att ni står vända mot varandra igen.
Behåll dubbel handfattning och dansa ett schottissteg framåt med sidan i dansriktningen, släpp bakre händerna och tag valsfattning och dansa ett schottissteg framåt.
Dansa åtta snoasteg med valsfattning.

Dansen dansas tre gånger rakt igenom.
Tur 4 avslutas med
åtta extra snoasteg sista gången
 

Beskrivningen är en exakt avskrift från originalet, erhållen av koreografen / TB