BAGARSNOA eller DANSK FAMILJESNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Valfri snoa
Koreografi
Fattningar Kedja, korslagda armar
Steg Gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vänster i vänster, kavaljer i dansriktningen, dam ryggen i dansriktningen.Tur 1 Vänsterhandskedja. Dam mot dansriktningen, kavaljer i dansriktningen.
1. = egen (vänster hand)
2. = nästa (höger hand)
3. = nästa (vänster hand)
4. = nästa. Gå fram till varandra, ta ej i hand.
Ställ upp med vänster axlar intill varandra. (Kavaljer fortfarande med ansiktet i dansriktningen, dam mot dansriktningen).
Damen står alltså med sin högra sida in mot ringens mitt, kavaljer har sin högra sida ut mot väggen.

Nu påbörjas gångsteg i form av en åtta.

Tur 2 A Första hälften av åttan. Korslägg armarna på bröstet (både dam och kavaljer).
Ta ögonkontakt men håll kvar vänster axel mot vänster axel och gå ett halvt varv på fyra steg, tills damens högra sida hamnar ut mot väggen och kavaljerens höger sida in mot ringens mitt.
Nu står båda vända mot den person som var trea i kedjan.

Tur 2 B Andra hälften av åttan. Gå fram till denna så att höger axel kommer intill höger axel, fortfarande med korslagda armar.
Fullborda åttan (1-2-3-4) genom att båda går med höger axel mot höger axel och ögonkontakt, tills dam har ryggen ut mot väggen och kavaljer in mot centrum, alltså i läge för snoaomdansning.

Tur 3 Omdansning snoa sexton steg.

Direkt vänster hand till den man snoat med för att påbörja kedjan igen.


VARIANT FÖR SENIORDANSARE.
Tur 3 bytes mot en repris Pariserpolka.
Oskarshamn 1993. Olle Holgersson. - Lars-Gunnar Uddén.