BAKSLÄNGAN

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Sluten fattning enligt beskrivning för utgångsställning
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dam med rygg i dansriktningen. Kavaljer fattar damens underarmar underifrån, strax nedanför armbågen. Dam fattar ovanifrån vid kavaljerens armveck
(Samma fattning i hela dansen)Tur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen (damen backar)
Omdansning, fyra hoppsteg medsols

Tur 2 Takt 5-8
Omdansning, åtta hoppsteg motsols

Dansen börjar om