BÄLGAJUCK I BUSKEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Bälgajuck i busken. Text och musik: Sör-Anders
Koreografi Ingvar Andersson, Valje, Sölvesborg
Fattningar Valsfattning, hambofattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg, polkasteg, tådopp, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTur 1 Takt 1-2
Ett fotombytessteg i dansriktningen (kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot).
Kavaljer tar ett steg fram på höger fot i kors framför vänster och tillbaka på vänster.
Dam korsar vänster fot framför höger och tillbaka på höger.

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 åt motsatt håll med motsatt fot.

Takt 5-8
Hambofattning, omdansning medsols, åtta snoasteg.

Takt 9-10
Parisersväng på fyra gångsteg, i dansriktningen (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 11-12
Parisersväng på fyra gångsteg, mot dansriktningen (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 13-16
Hambofattning, omdansning medsols, två polkasteg och fyra snoasteg runt.

Tur 2 Takt 17-18
Enkel handfattning, ett fotombytessteg + två tådopp i dansriktningen

Takt 19-20
Omvänd enkel handfattning, ett fotombytessteg + två tådopp mot dansriktningen.

Takt 21-22
Dubbel handfattning, två små sidsteg i dansriktningen och två små sidsteg mot dansriktningen.

Takt 23-24
Hambofattning, omdansning medsols, fyra snoasteg runt.

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24.

Dansen börjar om från början.