BAS SLOW-FOXTROT

Sigurd Ring beskriver i sin bok "Moderne selskapsdans" ett antal steg (figurer) som används i Slow-Foxtrot. Sen är det upp till var och en att tillämpa dessa, men han kommer även med följande förslag till danssekvens med de figurer han beskriver. I några fall blir sista steget i den ena första steget i den nästa.
 

 
Danstyp Slox-Foxtrot
Ursprungsland
Musik 4/4 takt, tempo 31-33
Koreografi Sigurd Ring (Ballroom-originalet). Här förenklat för gammaldans
Fattningar Valsfattning
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis med valsfattning. Kavaljer front i dansriktningen börjar med höger fot. Dam backar med vänster.
       
Takt 1-4 1. Featherstep - 2. Ch. of direction - 3. Featherstep
1:  Kavaljer börjar med höger fot, dam med vänster. Två steg i dansriktningen. På det tredje dansar kavaljer utanför höger sida av dam (höger höft mot höger höft) och fortsätter på vänster in framför henne till front mot front. Dam backar alla stegen (SQQS)

2:  Steg snett åt höger i dansriktningen och vändning 1/4 varv åt vänster med samling av fötter. Steg snett inåt (kavaljer fram vänster, dam backar på höger) (SS)

3:  Två steg framåt för kavaljer (dam backmar). Kavaljer dansar ett högersteg utanför höger sida av dam och ett vänstersteg in framför henne i dansriktningen till front mot front. (SQQS)

 

Takt 5-7 4. Vänstervändning - 5. Three Step
4:  Under vändning vänster tar kavaljer ett steg åt sidan på höger fot medan dam drar vänster fot intill högra med viktöverföring. Kavaljer fortsätter svänga åt vänster på sin högra fot och tar ett steg bakåt i dansriktningen med vänster. Dam framåt på höger. (QQ)
Vändning fortsätter; för kavaljer med ett högersteg bakåt och ett vänstersteg åt sidan och något framåt i dansriktningen, medan dam tar ett steg fram på vänster och ett på höger fot åt sidan och något bakåt. Avslutas med att kavaljer dansar framåt ett högersteg utanför höger sida av dam och ett vänstersteg till front mot front. Dam två steg bakåt (SQQS)

5:  Tre steg i dansriktningen, kavaljer framåt höger-vänster-höger, dam bakåt vänster-höger-vänster. Börja att svänga höger (QQS)

 

Takt 8-9 6. Högervändning - 6. Ch. of direction - 7. Featherstep
6:  Kavaljer tar ett steg åt sidan med vänster fot dansriktningen och dam drar högerfoten intill sin vänstra och fortsätter vändningen till ett halvt varv på vänstra hälen. Kavaljer fortsätter vändningen på vänstra foten under ett steg bakåt i dansriktningen på höger. Dam steg framåt i dansriktningen på vänster fot (QQ)
Ytterligare ett steg i dansriktningen under högervändning; kavaljer bakåt med vänster fot, dam fram på höger. (S)
Kavaljer drar höger fot intill den vänstra under fortsatt vändning och viktöverföring (fötterna parallella med ca 25 cm avstånd). Dam tar ett steg åt sidan med vänster fot (S)
Kavaljer vänstersteg framåt snett mot mitten, damen bakåt med höger fot. Paret har nu vridit sig 7/8 varv (S)

 

Takt 10-13 7. Featherstep - Ch. of direction - Featherstep
Upprepa takterna 1-4. Kavaljer börjar med höger steg och slutar på vänster i dansriktningen

 

Takt 14-16 10. Telemark - 11. Högervändning
10:  Kavaljer steg åt sidan med höger medan dam drar vänster intill sin höger. Under vändning åt vänster, kavaljer på höger fot och damen på vänster, tas ett litet steg åt sidan med andra foten (QQ)
Kavaljer fram på höger fot utanför högra sida av dam (höger höft mot höger höft). Dam bakåt med vänster fot. Paret har vridit 1/4 varv åt vänster (S)
Börja svänga höger

11:  Kavaljer ett vänstersteg åt sidan. Damen drar högerfoten intill den vänstra och vänder på vänster häl till ett halvt varv. Under fortsatt vändning åt höger tar kavaljer två steg bakåt i dansriktningen (höger-vänster). Dam två steg framåt (vänster-höger) (QQS)
Avslutas med att kavaljer vänder på vänster häl samtidigt som han drar höger fot intill den vänstra och ett steg snett framåt vänster. Dam dansar ett steg åt sidan med vänster fot och ett bakåt med höger. (vändning ca 7/8 varv) (SS)

Dansen går om från början

Förklaringar.
S Slow, långsamt: ett (glidande) steg som tar två taktslag
Q Quick, snabbt: ett steg som tar ett taktslag (vilket i slowfox inte blir särskilt snabbt)
 

 

Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB