BEER-POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, särskilt beskrivna sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-2
Två polkasteg framåt i dansriktningen

Takt 3-4
Platsbyte på två polkasteg - dam under arm

Takt 5-8
Som takt 1-4 fast mot dansriktningen

Takt 9-12
Med dubbel handfattning dansas åtta steg åt sidan i dansriktningen:
sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - framför

Takt 13-16
Omdansning med valsfattning på fyra polkasteg två varv medsolsDansen upprepas