BELFAST DUCK

Danstyp
Ursprungsland England
Musik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Gångsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i ring vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt.
Bilda grupper med två par i varje grupp. Tag varandra i hand och bilda ring.
       
Tur 1 Ringfattning, åtta gångsteg medsols, vänd och gå åtta gångsteg motsols tillbaka till plats
 
Tur 2 Parvis efter varandra med enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen (kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot)
Vänd mot varandra och tag dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen
Tag "omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger), två gångsteg mot dansriktningen (kavaljer börjar på höger fot, dam börjar på vänster fot)
Vänd mot varandra och tag dubbel handfattning, två sidsteg mot dansriktningen
 
Tur 3 Lika som i Tur 2 med två gångsteg och två sidsteg i dansriktningen, därefter bildar det främre paret (par 1) med dubbel handfattning port. Det bakre paret (par 2) tar enkel handfattning och går fyra gångsteg igenom porten och fram till ett nytt par.

Dansen börjar om