BERGAKUNGENS VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Dans på Sunnanö, Lill-Nickes orkester
Koreografi MariAnne Malmén, Västervik
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning (med främre händerna), ledig hand löst hängande
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, dam med rygg i dansriktningenTakt 1-4
Ett valssteg i dansriktningen, ett valssteg mot dansriktningen
Byt sida på två valssteg medsols

Takt 5-8
Ett valssteg mot dansriktningen, ett valssteg i dansriktningen
Byt sida på två valssteg samtidigt som kavaljer vänder sig mot dansriktningen och dam vänder sig i dansriktningen (vänster höft mot vänster höft)

Takt 9-12
Upprepa takt 1-4

Takt 13-16
Ett valssteg mot dansriktningen, ett valssteg i dansriktningen
Byt sida på två valssteg och vänd upp mot varandra, kavaljer med rygg mot ringens mitt

Takt 17-24
Ingen fattning (löst hängande armar)
Kavaljer: Ett valssteg framåt (ut från ringens mitt), två valssteg på stället, ett valssteg tillbaka
Dam: Fyra valssteg i en cirkel medsols runt kavaljeren
Valsfattning, omdansning medsols med fyra valssteg, sluta så att kavaljer har ryggen mot ringens mitt

Takt 25-32
Ingen fattning (löst hängande armar)
Dam: Ett valssteg framåt (in mot ringen mitt), två valssteg på stället, ett valssteg tillbaka
Kavaljer: Fyra valssteg i en cirkel motsols runt damen
Valsfattning, omdansning medsols med fyra valssteg

Takt 33-40
Enkel handfattning med främre händerna
Dam: Två valssteg medsols runt under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Följer damen på två valssteg
Valsfattning, omdansning medsols med två valssteg, omdansning motsols med två valssteg
Enkel handfattning med främre händerna
Dam: Två valssteg motsols runt under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Följer damen på två valssteg
Intag utgångsställning

Dansen börjar om

Dansen är gjord till "Dans på Sunnanö" som Lill-Nickes orkester spelar den. Om man dansar till en annan vals får man dansa sista delen ytterligare en gång / MariAnne Malmén, Västervik