BERGSPRÄNGARHAMBO

 
Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Sprängar-Lundgrens hambo med Ludgo-Pelle
Koreografi Birgitta Hermansson
Fattningar Dubbel handfattning, valsfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, tresteg, sidsteg, valssteg, hamboomdansningssteg, släpsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
       
Tur 1 Två dalsteg
Två tresteg, dam och kavaljer byter plats (ett halvt varv)
Två dalsteg
Två tresteg (tre fjärdedels varv) kavaljer med ryggen i dansriktningen
Valsfattning, två sidsteg mot mitten, två sidsteg tillbaka (kavaljer höger fot, dam vänster fot)
Omdansning motsols, fyra valssteg (avig vals)
 
Tur 2 En vanlig hamboomgång
På fyra valssteg snurrar dam två varv medsols under kavaljers vänstra arm och dams högra, på fyra valssteg snurrar kavaljer motsols under dams högra och kavaljers vänstra arm
 
Tur 3 Hambofattning, sidsteg enligt mönster: sida - bakom - sida - framför - sida - bakom
Två släpsteg i dansriktningen, två släpsteg mot dansriktningen
Omdansning, åtta hamboomdansningssteg
 
Upprepa hela dansen en gång
 
Avslutning Avsluta med två dalsteg, två tresteg, kavaljer och dam byter plats (ett halvt varv), två dalsteg, två tresteg runt vända i dansriktningen, en vanlig hamboomgång