BERITS SNOA

 
Danstyp Snoa/polka
Ursprungsland Sverige
Musik

Valfri snoa, men ursprungligen gjord till Trettondagsmarschen, ur Kjell & Danne Rocksnoa

Koreografi Ella Öberg och Sören Janeheden, Glanshammars dansgille
Fattningar

Sluten fattning, enkel handfattning, dubbel handfattning, enkel midjefattning

Steg Gångsteg, polka, snoa
Utgångsställning

Parvis i öppen ring vända mot varandra, kavaljeren med ryggen in mot mitten

       
Tur 1

Takt 1-2
Parisersväng tre steg + tå markering. Kavaljer motsols, dam medsols.
 

Takt 3-4
Parisersväng tillbaka + tå markering.
 

Takt 5-8
Sluten fattning. Omdansning fyra polkasteg medsols.

 

Tur 2

Takt 9
Enkel handfattning, (kavaljer vänster, dam höger hand). Dam ett varv medsols under kavaljers vänsterarm på två steg. Kavaljer två sidsteg i dansriktningen.

 

Takt 10
Kavaljer ett varv motsols under damens högerarm på två steg. Dam två sidsteg i dansriktningen.

 

Takt 11

Upprepa takt 9.

 

Takt 12

Upprepa takt 10

 

Takt 13-16

Sluten fattning. Omdansning åtta snoa medsols.

 

Tur 3

Takt17-18
Enkel handfattning, (kavaljer vänster, dam höger hand). Dam två varv medsols under kavaljers vänsterarm på fyra gångsteg. Kavaljer fyra sidsteg i dansriktningen.

 

Takt 19-20

Dubbel handfattning, kavaljer och dam fyra gångsteg med sidan i dansriktningen enligt mönster: sida - bakom - sida - framför.

 

Takt 21-22

Enkel handfattning, (kavaljer vänster, dam höger hand). Kavaljer två varv motsols under damens vänsterarm på fyra gångsteg. Dam fyra sidsteg i dansriktningen.

 

Takt 23-24

Upprepa takt 19-20.

 

Tur 4

Takt 25-26

Vänd upp sida vid sida i dansriktningen, enkel midjefattning med plog, två polkasteg i dansriktningen. Släpp varandra.

 

Takt 27-28
Parisersväng var för sig på fyra gångsteg. Kavaljer. motsols dam medsols.
 

Takt 29-32

Sluten fattning. Omdansning åtta snoa medsols.

Dansen börjar om. (Går ytterligare två omgångar med vald musik).

 

Dansen tillägnad Berit Seilitz på hennes födelsedagsfest den 2008-01-19 i Gällersta Forngård.
 
Inklistrad som jag fått den från koreograferna / TB

2008 03 11