BERLINERPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Korsfattning, halv mazurkafattning (kavaljers vänster, dams höger hand i sidan), enkel handfattning
Steg Polkasteg, klack och tåsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, korsfattningTakt 1-8
Ett polkasteg i sidled i dansriktningen, ett klack och tåsteg mot dansriktningen (kavaljers höger fot, dams vänster fot)
Ett polkasteg i sidled mot dansriktningen, ett klack och tåsteg i dansriktningen (kavaljers vänster fot, dams höger fot)
Två polkasteg i dansriktningen
Enkel handfattning
Dam: Två snurrar medsols på fyra gångsteg
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen och hjälper sin dam att snurra

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Takt 17-24
Halv mazurkafattning, omdansning medsols med åtta polkasteg

Dansen börjar om