BERLINSKAN

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige, Skåne (Barsebäck, Harjagers härad)
Musik Berlinskan
Koreografi
Fattningar Mazurkafattning
Steg Rompedarrasteg (mazurkasteg utan hopp), markering
Utgångsställning Parvis i öppen ring, mazurkafattning

Hela dansen igenom i dansriktningen


Takt 1-3
Omdansning medsols, tre rompedarrasteg (ett och ett halvt varv)

Takt 4
"Stopp och vila". Paret stannar med markering och vilar takten ut. (Kavaljeren som står med ansiktet mot ringens mitt, gör markeringen med höger fot, damen gör markeringen med vänster fot)

Takt 5-7
Omdansning motsols, tre rompedarrasteg (ett och ett halvt varv)

Takt 8
"Stopp och vila". Paret stannar med markering och vilar takten ut. (Kavaljeren som står med ryggen mot ringens mitt, gör markeringen med vänster fot, damen gör markeringen med höger fot)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Takt 17
Omdansning medsols, ett rompedarrasteg (ett halvt varv)

Takt 18
"Stopp och vila" som i takt 4

Takt 19
Omdansning motsols, ett rompedarrasteg (ett halvt varv)

Takt 20
"Stopp och vila" som i takt 8

Takt 21-32
Upprepa takt 17-20 tre gånger (= takt 17-20 totalt fyra gånger)

Anm: Efter "stopp och vila" börjar alltid rompedarraomdansningen med den fot med vilken markering i föregående takt gjorts.


"Berlinskan", upptecknad på 1880-talet av Nils Andersson efter spelmannen Per Munkberg (1818-1887), Barsebäck.

Om Per Munkberg har Nils Andersson noterat följande:
Hängiven musiken, trivdes Munkberg bäst med sin fiol och sina noter... Först när han intagit sin plats i 'spelmanskrogen' och fått liv i ungdomen, mildrades den annars något sträva minen. Då lät han stråken med fart dansa över strängarna, och med klackarna stampade han väldeligt takten, så det genljöd i stugan. - Tack vare sin notkunnighet hade gubben blivit fullt införlivad med den moderna dansmusiken. Särskilt mazurkan tycktes ha tilltalat honom. Han spelade nämligen denna dans med synnerlig förkärlek, verklig god smak, och hade en utvald samling mazurkor på sin repertoar.

En variant till denna dans är Skåningen eller Stoppen som dansas i 2/4 takt.