BERNTS VALS

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals (4 x 16 takter)
Koreografi Annalena och Bengt Sundberg
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, dalsteg, enstegsvalssteg, sidosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, enkel handfattning med dams höger, kavaljers vänster
       
Tur 1 Platsbyte, kavaljer snurrar motsols under armar framför dam på två valssteg, snurrar tillbaka bakom dam på två valssteg
Omdans fyra valssteg

Upprepas en gång

 

Tur 2 Enkel handfattning, två dalsteg
Dubbel handfattning, på två takter tas sex sidsteg (sida, bakom, sida, framför, sida, ihop)
Omdans fyra valssteg

Upprepas en gång

 

Tur 3 Platsbyte, dam snurrar medsols under armar framför kavaljer på två valssteg, snurrar tillbaka bakom kavaljer på två valssteg
Omdans fyra valssteg

Upprepas en gång

 

Tur 4 Parvis valsfattning, dam backar på två enstegsvalssteg
Omdans motsols två valssteg
Parvis valsfattning, dam backar på två enstegsvalssteg
Omdans medsols två valssteg

Upprepas en gång

Dansen börjar om

 

OBS - dansen är tänkt att driva i dansriktningen på alla steg.
Till Evert Taubes Brudvals dansas tur 4 dubbelt.

Till Bernt Kallins födelsedag sommaren 2004.

 

Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB