BERTILENDER

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Odderman Haugen med "Knut Olsen", Norild CD-170
Koreografi Conney Åcerclinth
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dam med ryggen i dansriktningen


Tur 1

Ett schottissteg sirligt svepande inåt
Ett schottissteg sirligt svepande utåt
Fyra snoa runt medsols

Upprepa tur 1 en gång

 

Tur 2   Norsksteg, midjefattning
Ett schottissteg öppet i dansriktningen
Ett norsksteg (innerfot bakåt, ytterfot bakåt förbi innerfot och innerfot framåt)
Fyra snoa runt medsols

Upprepa tur 2 en gång

 

 
Tur 3   I sida, hög polskefattning
Ett schottissteg i sida, byt snabbt sida, kavaljer bakom dam (med bibehållen fattning)
Fyra steg i sida i schottistakt (alltså inte fotombyte), nu med kavaljer på dams plats och vice versa för dam
Fyra snoa runt motsols
Fortfarande kavaljer på yttersida
I sida
Ett schottissteg i sida, byt snabbt plats, kavaljer bakom dam
Fyra steg i sida i schottistakt (alltså inte fotombyte), nu är vi tillbaka där vi började
Fyra snoa runt medsols

Upprepa tur 3 en gång

Upprepas från början tills musiken tystnar

 

 
    Av Conney Åcerclinth till Bertil i Gya
 
 
    Beskrivningen är exakt avskriven av Conneys egen beskrivning / TB