BIGGANS BLONDA KAPTEN

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Benny Andersson: "Biggans blåögda blonda kapten"
Koreografi Birgit och Stig Zettergren, Karlstad
Fattningar Valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i stor ring, vända mot mitten
       
Tur 1 Två valssteg in mot mitten, två valssteg ut för alla
Damerna dansar fyra valssteg in, vänder på fjärde valssteget ett halvt varv medsols mot kavaljeren
Kavaljer dansar fyra valssteg på stället
Med korslagda armar framför bröstet dansar kavaljer fyra valssteg in mot egen dam
Damerna dansar fyra valssteg på stället
Kavaljer bjuder upp till omdans med fyra valssteg ut mot ringen

Turen upprepas
 

Tur 2 Höger hands kedja till nr. fyra, räkna ett på egen
Omdans fyra valssteg i dansriktningen
Sedan fyra stycken öppen vals och omdans med fyra valssteg i dansriktningen

Turen upprepas
 

Tur 1 Upprepa Tur 1, en gång
 
Tur 3 Två valssteg in mot mitten, två valssteg ut för alla
Damerna dansar fyra valssteg in, vänder på fjärde valssteget ett halvt varv medsols mot kavaljeren
Kavaljer dansar fyra valssteg på stället
Med korslagda armar framför bröstet dansar kavaljer fyra valssteg in mot egen dam
Damerna dansar fyra valssteg på stället
Kavaljer för damen två valssteg runt medsols samt två aviga valssteg + dam under kavaljers vänstra arm ut mot ringen
Omdans med fyra valssteg i dansriktningen
Två aviga vals i dansriktningen samt damen under armen på två valssteg
Omdans fyra valssteg medsols runt
 
Tur 2 Upprepa Tur 2, två gånger
 
Tur 1 Upprepa Tur 1, en gång
 
Tur 3 Upprepa Tur 3, en gång
Avsluta med åtta valssteg och snurra damen under armen

 

Grums variationsdansare september 2005
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 03 25