BILLESHOLMSMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Valsfattning (i hela dansen)
Steg Särskilt beskrivet nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTakt 1-2
Två springsteg i dansriktningen (taktdel 1-2)
På tredje taktdelen görs ett upphopp på innerfot samtidigt som ytterfot förs framåt samt innerfot framåt-uppåt och ihop med innerfot (taktdel 3)
Upprepas

Takt 3-4
Omdansning medsols med hoppsteg enligt följande:
Ytterfot - ytterfot - innerfot (taktdel 1-3)
Upprepas
(Man dansar ett helt varv runt på varje takt, alltså totalt två varv)

Dansen från början