BILLINGESNOA

 
Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Gånglåt från Hörnefors eller annan gånglåt eller långsam snoa
Koreografi Eva-Britt Dahlberg och Stig Ahlén
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Snoasteg, polkasteg, gångsteg och schottissteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen
       
Tur 1

Takt 1-4

Enkel handfattning yttre händer, platsbyte på fyra steg med dam under armen, tillbaks med fyra steg med kavaljer under armen.
 

Takt 5-6

Snoafattning, omdansning fyra snoasteg

 

Takt 7-8

Snoafattning, omdansning två polkasteg

 

Tur 2

Takt 9-12

Enkel handfattning yttre händer, tre gångsteg och markering, dam under arm.

Handbyte tre gångsteg och markering mot dansriktning, kavaljer under arm.

 

Takt 13-14

Snoafattning,  omdansning fyra snoasteg

                                           

Takt 15-16

Snoafattning, omdansning två polkasteg

 

Tur 3

Takt 17-18
Enkel handfattning med yttre händer, dam medsols under arm två steg, Kavaljer medsols under arm två steg

 

Takt 19-20
Paret sida vid sida två schottissteg i dansriktningen

 

Takt 21-22

Snoafattning, omdansning fyra snoasteg

 

Takt 23-24

Snoafattning, omdansning två polkasteg

 

Dansen börjar om
 

Söndagsdansarna i Borgunda 08.01.27
Inklistrad som jag fått den från koreograferna / TB

20080211