BILLY BAYOU

Danstyp Polka, snoa
Ursprungsland
Musik Billy Bayou
Koreografi
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Polkasteg, klack- och tåsteg, fotombytessteg, bayousteg (beskrivet nedan)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-4 Fyra polkasteg två varv medsols.
Takt 5-6 Ett klack- och tåsteg med ytterfot samt ett fotombytessteg framåt. (Båda är vända lite i dansriktningen med valsfattningen bibehållen)
Takt 7-8 Som takt 5-6 men med innerfot. Paret slutar med att ta dubbel handfattning vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt).
Takt 9 På tre steg dansar paret åt sidan. (Bayousteg)
Kavaljer enligt följande: Vänster fot isättes åt vänster, höger fot isättes rakt bakom vänster samtidigt som kroppstyngden föres åt höger, vänster fot föres åt höger och isättes i kors framför höger. (Räkna 1-o-2).
Dam har motsatt fot åt motsatt håll.
Takt 10 Som takt 9 men åt motsatt håll med motsatt fot.
Takt 11-12 Enkel handfattning.
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen.
Dam: Fyra gångsteg två varv medsols under sin högra arm. (Kavaljers vänstra arm)
Takt 13-14 Som takt 9-10 (bayousteg)
Takt 15-16 Som takt 11-12
Takt 17 Dubbel handfattning med armarna utåtsträckta. (Butterflyfattning)
Ett fotombytessteg vända mot varandra. Kavaljer släpper dams höger hand och för fram dams vänster hand varvid paret kommer att stå rygg mot rygg.
Takt 18 Ett fotombytessteg rygg mot rygg. Kavaljer för tillbaka dams vänster hand.
Takt 19-20 Som takt 17-18. Paret slutar med att ta valsfattning och dansen upprepas från början.