BIRENBOMSKAN

Danstyp Polska (Svingedans)
Ursprungsland Sverige (Skåne)
Musik

Birenbomskan av Anders Mårtensson, Vomb (1823 - 1891)

Koreografi
Fattningar Korsfattning med höger arm överst, polskefattning
Steg Försteg samt polskesteg där kavaljer dansar vänster fotsula - vänster klack - höger fot samtidigt som damen dansar höger klack - höger fotsula - vänster fot
Utgångsställning Pojkarna i en klunga på golvet, flickorna sittande eller stående på sin egen plats


Avd. A

Pojken bjuder upp med handklapp, två per takt, under det han med försteg dansar fram till flickan, som besvarar med försteg och handklapp. Båda dansar i cirkel runt varandra så länge de vill och övergår sedan till Avd. B
 

Avd B   Paret tar korsfattning före och vrider varandra runt på försteg. Armarna lyftes över huvudhöjd, pojken svänger flickan runt medsols under armarna varefter han själv vrider sig runt motsols på samma sätt. En takt vardera under långsam förflyttning i dansriktningen så länge de behagar, varefter de övergår till Avd. C
 
 
Avd C   Parvis omdansning med polskefattning, ungefär som hambofattning
 
 
Upplysningar   Turernas längd är allt efter behag. Likaså kan pojken, under artighet, avsluta och med handklappning bjuda upp en ny flicka. Understrykes att dansen ger utrymme för individuella turer och finesser.
 
 
    Dansen är en Skånsk dans upptecknad av Nils Andersson från Lund, 1889. Beskrivningen finns i "Teckningar och toner". Docent Ingemar Ingers har lämnar kompletterande upplysningar.
Både dansbeskrivning och not till originalmusiken finns att hitta i Sydvästra kretsens dans- och musikarkiv 2001, Pärm C sidan 59.
Musiken är "Birenbomskan" av Anders Mårtensson, Vomb (1823 - 1891) men det går även med någon annan åttondelspolska.