BJÄLLERKLANG

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Bjällerklang
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning , höger armkrok, vänster armkrok.
Steg Polkasteg, galoppsteg, hoppsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Varsoviennefattning.


Både dam och kavaljer börjar dansen med vänster fot.


Tur 1 A Takt 1-8
Åtta polkasteg i dansriktningen.

Tur 1 B Takt 9-16
Sexton galoppsteg i dansriktningen. Dam och kavaljer med ryggarna mot ringens mitt. På sista galoppsteget, släpp vänster hands fattning. Kavaljeren vänder upp damen under högerarmarna i motsols riktning, så att dam och kavaljer står vända mot varandra.

Tur 2 A Takt 17-20
Paret klappar tre gånger i egna händer, klappar tre gånger mot varandras händer, klappar tre gånger i egna händer, klappar en gång mot varandras högra hand.

Tur 2 B Takt 21-24
Höger armkrok, åtta hoppsteg, med början på vänster fot (både dam och kavaljer), två varv runt medsols.

Tur 3 A Takt 25-28
Dansas som tur 2 A, men sista klappen mot varandras vänstra hand

Tur 3 B Takt 29-32
Vänster armkrok, åtta hoppsteg, med början på vänster fot (både dam och kavaljer) två varv runt motsols.

Dansen upprepas.