BJÖRSÄTERS MIXER

Danstyp "Hambofläta" och "ringvals"
Ursprungsland Sverige
Musik Lördag på logen med Kurt Spjuth
Koreografi Marianne Andersson
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, armkrok, hambofattning, ringfattning, valsfattning
Steg Dalsteg, gångsteg, tresteg, hamboomdansningssteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattninig, kavaljer med ryggen mot ringens mittDel A
Hambo
Takt 1-4
Två dalsteg + tre steg åt vänster (kavaljer går i dansriktningen, dam går mot dansriktningen)
Tag höger armkrok med mötande partner och byt sida på tre gångsteg

Takt 5-8
Dubbel handfattning, dam med ryggen mot ringens mitt
Två dalsteg + tre steg åt höger (kavaljer går i dansriktningen, dam går mot dansriktningen)
Tag vänster armkrok med mötande partner och byt sida på tre gångsteg

Takt 9-16
En omgång vanlig hambo (dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg, upplösning)

 

Del B
Vals
Takt 17-20
Stor ring, ingen fattning, händerna i sidan
Dam: Två valssteg mot ringens mitt + två valssteg baklänges utåt från ringens mitt till ny kavaljer åt vänster
Kavaljer: Fyra valssteg "på stället"

Takt 21-24
Stor ring, ringfattning, fyra valssteg i dansriktningen

Takt 25-28
Stor ring, ingen fattning, händerna i sidan
Kavaljer: Två valssteg mot ringens mitt + två valssteg baklänges utåt från ringens mitt till ny dam åt höger
Dam: Fyra valssteg "på stället"

Takt 29-32
Stor ring, ringfattning, fyra valssteg i dansriktningen

Takt 33-36
Stor ring, ringfattning, ett valssteg mot ringens mitt + ett valssteg utåt från ringens mitt
Dam till vänster om kavaljer: Två valssteg förbi kavaljer till höger till kavaljers högra sida
Kavaljer: Två valssteg "på stället"

Takt 37-40
Upprepa takt 33-36

Takt 41-44
Enkel handfattning, fyra valssteg i dansriktningen (vridning något från varandra och mot varandra)

Takt 45-48
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg


Dansen upprepas från början