BLEKING

 

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Blekingsteg, jiggsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra (kavaljeren innanför), dubbel handfattning

 

Del A Takt 1
Vänster blekingsteg, höger blekingsteg

Takt 2
Vänster, höger, vänster blekingsteg

Takt 3
Höger, vänster blekingsteg

Takt 4
Höger, vänster, höger blekingsteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Del B Takt 9-16
Valsfattning, omdansning medsols med jiggsteg (ringens rörelseriktning motsols)

 

Beskrivningen hämtad ur "Gillesdanser i Norden" 1983 års upplaga