BLEKINGESNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Snoa
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Dam: Två fotombytessteg i dansriktningen
Kavaljer: Ett fotombytessteg i dansriktningen, ett fotombytessteg ett varv motsols runt under armarna

Takt 3-4
Dam: Ett fotombytessteg i dansriktningen, ett fotombytessteg ett varv medsols runt under armarna
Kavaljer: Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-8
Snoafattning, omdansning med åtta snoasteg


Dansen börjar om