BLEKINGEVALS (med fjäsk)

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals från Blekinge med Gamla Vis- och Spelmansklubben
Koreografi Birgitta Linnersjö, Hamboringen, Karlskrona
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

Takt 1-2
Två "tyrolervalssteg" i dansriktningen

Takt 3-8
Dam: Händerna på ryggen, sex valssteg motsols runt kavaljeren framför, fjäskar och tillbaka till egen kavaljer
Kavaljer: Sex valssteg på stället

Takt 9-10
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, två sidsteg i dansriktningen

Takt 11-12
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, två sidsteg mot dansriktningen

Takt 13-14
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg (ett varv)

Takt 15-16
Dam snurrar, på två valssteg, under kavaljers vänstra arm, fram till nästa kavaljer
Kavaljer två valssteg på stället (inväntar ny dam)

(Om man inte vill dansa som bytesdans, dansar man fyra valssteg på slutet i stället)