BLUE BELL (Blåklockan)

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Höger i höger, kryssfattning
Steg Schottissteg, engelska steg, hopp på stället
Utgångsställning Parvis i öppen ring, höger i höger, kavaljer med rygg mot ringens mittTakt 1-4
Ett schottissteg i sidled i dansriktningen och ett schottissteg i sidled mot dansriktningen
Två engelska steg (börja med främre foten) + tre hopp på stället med främre foten bakom

Takt 5-8
Takt 1-4 upprepas men åt motsatt håll

Takt 9-12
Ett schottissteg i sidled i dansriktningen
Dam och kavaljer byter plats på ett schottissteg, dam under kavaljers arm (kavaljer står nu i ytterring)
Ett schottissteg i sidled i dansriktningen
Dam och kavaljer byter plats tillbaka till utgångsställning, dam under kavaljers arm

Takt 13-16
Kryssfattning
Omdansning, fyra schottissteg två varv runt medsols

Dansen börjar om


Dansen visades av dansare från Kristianstad i samband med Parkdansen, Oskarshamn