BOHUSMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, polskefattning, enkel midjefattning
Steg Dalsteg, frykdalssteg, polskesteg (snurrebocksteg), springsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två dalsteg i dansriktningen, något från varandra och mot varandra

Takt 3-4
Kavaljer: Två frykdalssteg i dansriktningen, samtidigt höjer kavaljer sin höger hand och dam sin vänster hand
Dam: Två frykdalssteg två varv runt medsols under de upplyfta armarna (ett varv på varje frykdalssteg)

Takt 5-6
Polskefattning, omdansning med två polskesteg (snurrebocksteg)

Takt 7-8
Enkel midjefattning, sex springsteg runt medsols (dam bakåt, kavaljer framåt)

Dansen börjar om