BOJAK

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Skogsstjärnan med Vikingarna
Koreografi Karl-Erik och Eva Hedström, Åsbro
Fattningar Enkel handfattning, korsfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
       
Tur A På två fotombytessteg för kavaljeren damen bakom ryggen till sin vänstra sida. Samtidigt byter kavaljer från höger till vänster hand. Efter dessa två fotombytessteg tas fattningen vänster i vänster och höger i höger. På fyra gångsteg  förs damen (med bibehållen fattning) under kavaljerens högra arm till högra sidan.

Med korsfattning (höger över) två fotombytessteg i dansriktningen. På fyra steg går damen runt medsols ett varv med bibehållen fattning.

Med korsfattning (vänster över) två fotombytessteg i dansriktningen. På fyra steg går kav runt motsols ett varv med bibehållen fattning.

Åtta snoa
 

Tur B Med snoafattning fyra sidsteg i dansriktningen omdansning fyra snoasteg.

På två fotombytessteg byter kavaljer fram till nästa dam. Omdansning fyra snoasteg.

Ett fotombytessteg från varandra och nästa fotombytessteg ihop, kavaljeren vänder på andra fotombytessteget motsols in framför damen. Omdansning fyra snoasteg.

På två fotombytessteg byter kavaljer fram till nästa dam. Omdansning fyra snoasteg.
 

Avslutning

Två fotombytessteg runt och parisersväng på fyra steg.

 

Till originalmusiken dansas Turerna enligt följande ordning A, B, A, B, B, A och avslutning.
Kan även dansas till en valfri schottis i ordningen A, B, A, B osv

 

Dansen är gjord till Bo Jakobssons födelsedag.

Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB

2006 03 25