BONDEGÅRDS-SNOA

Danstyp Snoa / polka
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri snoa eller lugn polka
Koreografi Eivor Svensson och Kjell Forsberg, Växjö i november 2000, reviderad 2001 01 27
Fattningar Enkel handfatting, polskefattning, dubbel "underarmsfattning"
Steg Fotombytessteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

Tur 1
(8 takter)
Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen
Polskefattning, omdansning medsols, åtta snoasteg
Parisersväng med fyra gångsteg (kavaljer motsols, dam medsols)
(Kavaljer avslutar sin parisersväng med ryggen i dansriktningen, damen vänder framåt, snett vid sidan om varandra, med dubbel "underarmsfattning")

 

Tur 2
(8+8 takter)
Dubbel "underarmsfattning", två fotombytessteg i dansriktningen (kavaljer bakåt, dam framåt - vänd ett halvt varv)
Två fotombytessteg i dansriktningen (kavaljer framåt, dam bakåt)

Omdansning motsols, tre fotombytessteg ett och ett halvt varv,
Enkel handfattning, på ett fotombytessteg snurrar damen ett varv medsols under kavaljerens vänstra arm
(På första steget passerar man varandra i sidled, så att man har vänster sida mot varandra, och efter omdansningen är kavaljer i ytterring och dam i innerring vänd med ryggen i dansriktningen)

Upprepa "spegelvänt":
Dubbel underarmsfattning, två fotombytessteg i dansriktningen (kavaljer framåt, dam bakåt - vänd ett halvt varv)
Två fotombytessteg i dansriktningen (kavaler bakåt, dam framåt)

Omdansning motsols, tre fotombytessteg ett och ett halvt varv
Enkel handfattning, på ett fotombytessteg snurrar kavaljer ett halvt varv medsols under damens vänstra arm (Båda vänder upp i dansriktningen)

 

Tur 3
(8 takter)
Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen
Polskefattning, omdansning medsols, tolv snoasteg

 

Tur 4
(8+8 takter)
Enkel handfattning, två fotombytessteg framåt i dansriktningen - vänd ett halvt varv (inåt mot varandra)
Byt hand, två fotombytessteg bakåt (framåt i dansriktningen)

Sidbyte på två fotombytessteg:
Kavaljer snurrar motsols under damens arm och båda vänder upp i dansriktningen
Dam snurrar på två fotombytessteg medsols ett varv under kavaljers arm

(Med kavaljer kvar i ytterring och dam i innerring)
Enkel handfattning, två fotombytessteg framåt i dansriktningen - vänd ett halvt varv (inåt mot varandra)
Byt hand, två fotombytessteg bakåt (framåt i dansriktningen)

Sidbyte tillbaka på två fotombytessteg:
Dam snurrar motsols under kavaljers arm och båda vänder upp i dansriktningen
Kavaljer snurrar på två fotombytessteg medsols ett varv under damens arm


Dansen börjar om


Beskrivningen är en exakt avskrift från originalet, erhållet av koreograferna / TB