BORGUNDAPOLKA

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik

Valdrespolka med musik av Öystein Nicolaisen eller annan polka.

Koreografi Eva-Britt Dahlberg och Stig Ahlén
Fattningar Snoafattning
Steg Polkasteg, gångsteg, sidsteg,  snoa.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen
       
Tur 1 Takt 1-2
Fattning främre händer. Ett fotombytessteg i dansriktningen och sidbyte på ett fotombytesteg med kavaljer framför dam under damens  hand.

Takt 3-4
Fattning främre händer två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-6
Fattning främre händer, sidbyte på ett fotombytessteg med dam framför kavaljer under kavaljers hand. Ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 7-8
Fattning i båda händerna med sidan i dansriktningen fyra steg sida bakom sida framför

 

Tur 2 Takt 9-12
Snoafattning omdansning polka fyra takter

Takt 13-14
Snoafattning omdansning fyra snoasteg

Takt 15-16
Snoafattning, omdansning polka två takter

Dansen börjar om
 

Söndagsdansarna i Borgunda
Införd som jag fått den från koreografen / TB

2009 02 11