BÖRSRASET

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Börsraset, en schottis av Ingvar Schölin
Koreografi Inger Nilsson och Eric Pilemyr
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, hambofattning, dubbel handfattning
Steg Schottissteg, snoasteg, hoppsteg, gångsteg, sidosteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


Tur 1 A

Takt 1-4
Två schottissteg framåt, vänd ett halvt varv runt, ny enkel handfattning. Två schottissteg baklänges i dansriktningen

Takt 5-8
Hambofattning, fyra schottissteg två varv medsols

 

Tur 1 B   Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 (tur 1 A)

 

 
Tur 1 C   Takt 17-18
Enkel handfattning, två schottissteg framåt

Takt 19-20
Hambofattning, fyra snoasteg runt medsols

Takt 21-32
Upprepa takt 17-20 tre gånger (totalt dansas takt 17-20 fyra gånger)

 

 
Tur 2 A   Takt 33-36
Ingen fattning, två schottissteg fram, byt sida på andra steget, kavaljer framför dam. Byt tillbaka på ett tredje schottissteg, kavaljer bakom dam. Ett schottissteg framåt samtidigt tar paret enkel handfattning med främre armar (kavaljers vänster, dams höger)

Takt 37-40
Kavaljer: Fyra hoppsteg, ett varv runt motsols under armarna
Dam: Följer med fyra hoppsteg rakt fram och styr sin kavaljer.
Behåll fattningen
Dam: Fyra hoppsteg, ett varv runt medsols under armarna
Kavaljer: Fyra hoppsteg rakt fram och styr sin dam

 

 
Tur 2 B   Takt 41-44
Behåll fattningen, fyra schottissteg framåt. Dam ett varv runt medsols under armarna på andra och tredje steget

Takt 45-48
Parisersväng framåt på fyra steg, sväng tillbaka på fyra steg

Takt 49-64
Upprepa takt 33-48 (tur 2A och 2B)

Takt 65-80
Upprepa takt 1-16 (tur 1 A och 1 B)

 

 
Tur 3 A   Takt 81-84
Kavaljer: Två schottissteg fram till dam framför
Dam: Två schottissteg på stället
Dubbel handfattning, med nya partnern dansas fyra sidosteg framåt i dansriktningen

Takt 85-88
Dam: Två schottissteg framåt till kavaljer framför
Kavaljer: Två schottissteg på stället (paren återvänder till egen partner)
Dubbel handfattning, Fyra sidosteg framåt i dansriktningen

 

 
Tur 3 B   Takt 89-92
Dubbel handfattning, ett bayou-steg framåt, ett tillbaka
Enkel handfattning, två schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 93-96
Hambofattning, åtta snoasteg, fyra varv runt

Takt 97-112
Upprepa takt 81-96 (tur 3 A och 3 B)

 

 
Avskutning   Takt 113-128
Upprepa tur takt 1-16 (tur 1 A och 1 B)

 

 
    Om dansen anses vara för lång kan Tur 1 C uteslutas, i så fall avtala med musiken.
Eric Pilemyr, Inger Nilsson
 
 
    Inskriven så som jag fått den tillsänd av koreograferna / TB