VALSE BOSTON I TURER (Bostonvals)

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Se beskrivning nedan

 

Denna vals härleder sig ända från Ludwig den XV:des tid och har den i våra dagar fått namnet "Boston", till följd af att de glidande valsstegen äro desamma som i den amerikanska Boston. För elegansen i dess figurer och dess graciösa rörelser, karakteristiska för menuettens dagar, har den vackra dansen återuppväckts till nytt lif och på kort tid vunnit storartad framgång i sociteten.

Dansen består af fyra turer, hvilka omedelbart aflösa hvarandra. Hvarje tur upptager fyra takter

 

Tur 1
bostonvalsfig1.gif (2504 bytes)

Takt 1-4
Kavaljeren fattar damens vänstra hand med sin högra och för den i höjd med skuldran, den vänstra handen stöder han mot höften under det att damen för sin solfjäder med högra handen. Under de fyra första takterna gör paret, i det de börja med yttre fötterna, fyra glissésteg framåt, långsamt glidande på tåspetsarna (Bostonsteg)    Fig. 1.

Tur 2
bostonvalsfig2.gif (2309 bytes)

Takt 5-8
Därpå fatta de hvarndras vänstra händer och utföra under de nästa fyra takterna samma glidande bostonsteg, men icke rakt framåt utan i cirkel, den ena efter den andra.   Fig. 2.

Tur 3
bostonvalsfig3.gif (2216 bytes)

Takt 9-12
I den tredje turen ställer sig paret vis á vis och räcker hvarandra, under de vänstra händerna, ytterligare de båda högra. Kavaljeren, som sålunda håller damen i båda händerna höjer armarna och låter henne, utan att själf röra sig från sin plats, göra en tur tundt (piruette) under dem i långsamt tempo, så all de fyra takterna därigenom blifva utfyllda.  Fig. 3.

Tur 4
bostonvalsfig4.gif (1976 bytes)

Takt 13-16
Till slut frigör kavaljeren högra handen och för damen i två vändningar med boston-valssteg under de följande fyra takterna.  Fig. 4.
Med dessa sexton takter är första motivet i musiken afslutadt och dansen begynner på nytt från första turen.